۰۲۱-۴۴۶۹۶۱۹۳

تخفیف های ویژه نوروزی - ۷۰ و ۵۰ درصدی

هاست پرسرعت لایت اسپید

هاست پرسرعت ۱ گیگابایت
ماهانه ۳،۰۰۰ تومان
سالیانه ۳۰،۰۰۰ تومان
هاست پرسرعت ۲ گیگابایت
ماهانه ۵,۴۰۰ تومان

سالانه ۵۴,۰۰۰ تومان

هاست لینوکس پرسرعت ۵ گیگابایت

تخفیف ٪۷۰
ماهانه ۱۰,۸۰۰ تومان
سالانه ۹۶,۰۰۰ تومان

هاست لینوکس معمولی

هاست معمولی ۱ گیگابایت
ماهانه ۳,۰۰۰ تومان
سالیانه ۳۵،۰۰۰ تومان
هاست معمولی ۲ گیگابایت
ماهانه ۵,۰۰۰ تومان
سالیانه ۴۹،۵۰۰ تومان

هاست لینوکس معمولی ۵ گیگابایت

تخفیف ٪۵۰
ماهانه ۹,۰۰۰ تومان
سالیانه ۸۰,۰۰۰ تومان