342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018

0 ۱,۲۹۷

به گزارش Verisign ، تعداد ثبت نام دامنه جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 به 342.4 میلیون رسیده است.

داده ها نشان می دهد که حدود 2.6 میلیون نام دامنه جدید در سه ماه سوم سال ثبت شده اند. ثبت دامنه 0.8٪ نسبت به سه ماهه قبل و 3.5٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018
342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018

تعداد دامنه های .com و .net

تعداد TLD های .com و .net با هم در پایان Q3 2018 حدود 151.7 میلیون بوده اند ، که نشان دهنده افزایش 2 میلیون ثبت دامنه جدید است (1.3٪ ) , در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2018. این نامهای دامنه در مجموع 4٪ (5.9 میلیون) افزایش یافته است.

در پایان Q3 2018 ، تعداد کل نام دامنه .com و .net به ترتیب تقریباً 137.6 میلیون و 14.1 میلیون نام دامنه پیدا شد.

در مورد ثبت دامنه جدید .com و .net در Q3 ، اینها در مجموع به حدود 9.5 میلیون ثبت دامنه رسیده اند. در پایان سه ماهه گذشته سال گذشته ، این کل 8.9 میلیون عدد بود.

آمار ثبت نام دامنه .com

10 TLD بزرگ دنیا

در پایان سه ماهه سوم سال 2018 ، 10 پسوند برتر در سطح جهان شامل .com ، .cn (چین) ، .tk (Tokelau) ، .de (آلمان) ، .net ، .uk (بریتانیا) ، .org ، .ru ( روسیه) ، .nl (هلند) ، و .info.می باشند.

342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018

ثبت نام دامنه ccTLD

طبق گزارش Verisign ، تعداد ثبت دامنه کد کشور TLD (ccTLD) به 149.3 میلیون نفر رسیده است که نسبت به Q2 2018 با 0.3٪ (0.5 میلیون) کاهش یافته است. .

342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018

ثبت نام دامنه ngTLD

تعداد کل ثبت دامنه ngTLD در پایان Q3 2018 به 23.4 میلیون رسید ، که نسبت به Q2 2018 7.5٪ (1.6 میلیون) افزایش داشته است.

این نامهای دامنه نسبت به سال گذشته 10.9٪ (2.3 میلیون) افزایش یافته است. 10 ngTLD برتر در حدود 52.6٪ از کل ثبت نامهای دامنه ngTLD را به خود اختصاص داده اند.

342.4 میلیون ثبت نام دامنه در سه ماهه سوم سال 2018
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.